TOPlist

Nová Říše

Moravská vesnice Nová Říše leží nedaleko od Telče na Českomoravské vrchovině. Je obklopená lesy a obtékaná říčkou zvanou Vápovka.
Dějiny obce souvisejí velmi úzce s dějinami kláštera premonstrátů, nelze však stanovit s určitostí, je-li obec starší než klášter nebo vznikla-li teprve po jeho založení. Klášter byl založen v roce 1211 vojenským velitelem Markvardem z Hrádku a jeho ženou Vojslavou pro panny sv. Norberta - premonstrátky. V roce 1813 byl po požáru městečka klášter poškozen. Areál byl obnoven na starém půdoryse. Kolem dvou obdélných dvorů se rozkládají jednopatrové budovy, jejichž místnosti byly v přízemí vyzdobeny štukaturou, v patrech pak iluzivní malbou i figurálními freskami. Nejhodnotnější je klášterní knihovna, jejíž výzdoba skoro zázrakem zůstala požárem nedotčena. Spojovací chodbou je klášter svázán s kostelem sv. Petra a Pavla, postaveným na místě starého kostela roku 1688. V současné době je klášter sídlem premonstrátského řádu.
Technickou památkou zkrášlující centrum náměstí je originální původní litinová pumpa, poháněná ručně otočným kolem. Kdysi sloužila k čerpání vody ze studny. Východně od centra obce se nachází kalvárie ke které vede z obce křížová cesta s kapličkami. Z kopce je částečný výhled na obec a okolní vrchy.

Klášter Nová Říše - nachází se v centru obce, na ostrohu nad říčkou Vápovkou. Jedná se o poměrně rozsáhlý komplex klášterních budov s krásným barokním kostelem sv. Petra a Pavla. Přístupný veřejnosti je od 1. července do 31. srpna. Doba prohlídek jednotlivých okruhů je asi 20 minut, Web:

Nová Říše Nová Říše
Kostel
Klášterní areál v Nové Říši Klášterní areál v Nové Říši
Klášterní areál
Virtuální prohlídky serveru
Nová Říše - Náměstí U Kláštera